حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۵ آبان ۱۳۹۷
صدا

ویژه برنامه های صدادر نوروز 97

هر روز  ساعت‌  10تا 12:30صبح و بعد از ظهراز 18:30تا 21

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت 10 الی 12:30 و عصرها18:۳۰ الی ۲۱ بر روی انتن صدای بوشهر خواهد رفت.

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
ماه حسین
این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...

ن برنامه در نظر دارد با بياني ساده و...
نمايش راديويي تحت عنوان نمايش هفته ، هر...
دردسرهای یک مسافرت خارجی
دردسرهای آقای سردبیر

سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش
سلامت باشید

سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش
پژواک صدای مردم

سلام بوشهر
برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...

سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
برناه ایست که به استقبال اذان ظهر به افق...
ماه حسین

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  نمایش هفته 1 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 135 دقیقه

 • 04:15

  میزگرد انتخاب 15 دقیقه

 • 04:30

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 90 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 06:05

  شبکه 25 دقیقه

 • 06:30

  ندبه نیاز 90 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 40 دقیقه

 • 09:00

  ایثارگران (تکرار) 55 دقیقه

 • 09:55

  گفتاهنگ 5 دقیقه

 • 10:00

  بچه های دریا 45 دقیقه

 • 10:45

  خط توسعه(تکرار) 45 دقیقه

 • 11:30

  ایثارگران (تکرار) 90 دقیقه

 • 13:00

  ایثارگران (تکرار) 30 دقیقه

 • 13:30

  محله خومونی 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 70 دقیقه

 • 17:00

  نخل قامتان بسیج (تکرار) 30 دقیقه

 • 17:30

  پسین جمعه 15 دقیقه

 • 17:45

  لحظه اجابت 15 دقیقه

 • 18:00

  پسین ورزش (تکرار) 30 دقیقه

 • 18:30

  لحظه اجابت (ویژه جمعه) 35 دقیقه

 • 19:05

  نمایش هفته 20 دقیقه

 • 19:25

  پنجره (تکرار) 35 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 60 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 15 دقیقه

 • 21:30

  جمعه ها با ورزش

 • 23:30

  دریای معرفت