جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹
  • ویژه برنامه مناسبتی
  • نمایش رادیویی
  • کودک، زن و خانواده
  • علمی، فرهنگی و تاریخی
  • سیاسی و اقتصادی
  • دین و معارف اسلامی

برنامه ای تفریحی سرگرمی با موضوع...
نمایش هفته
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه

رادیو  قاب مهربانی  با...
کرونا رادیو پیام  با صدای علیرضا...
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن

برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن
نمایش هفته
برنامه پنج دری

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه مناسبتی
برنامه سلام بوشهر
نمایش هفته

معرفی منوچهر آتشی از هنرمندان برجسته...
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها