حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷
صدا

سبوی سحر

سحرهای ماه رمضان  ساعت‌  3:30

ویژه برنامه های رادیویی ماه مبارک رمضان

ویژه برنامه های صدادر نوروز 97

هر روز  ساعت‌  10تا 12:30صبح و بعد از ظهراز 18:30تا 21

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت 10 الی 12:30 و عصرها18:۳۰ الی ۲۱ بر روی انتن صدای بوشهر خواهد رفت.

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

ویژه برنامه های رادیویی ماه مبارک رمضان
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
ماه حسین
این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...

ن برنامه در نظر دارد با بياني ساده و...
نمايش راديويي تحت عنوان نمايش هفته ، هر...
دردسرهای یک مسافرت خارجی
دردسرهای آقای سردبیر

ویژه برنامه های رادیویی ماه مبارک رمضان
سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش

سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش
پژواک صدای مردم

سلام بوشهر
برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...

ویژه برنامه های رادیویی ماه مبارک رمضان
سلام بوشهر
برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
برناه ایست که به استقبال اذان ظهر به افق...

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 21:32

  سازیان شنبه 149 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 150 دقیقه

 • 04:30

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 60 دقیقه

 • 05:30

  صدای جزیره 30 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 5 دقیقه

 • 06:30

  سلام بوشهر 5 دقیقه

 • 06:35

  سلام بوشهر 35 دقیقه

 • 07:10

  ادامه سلام بوشهر 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 17 دقیقه

 • 08:37

  زندگی و دریا 23 دقیقه

 • 09:00

  پیام1 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه 20 دقیقه

 • 09:30

  شعار سال 5 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 50 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 10 دقیقه

 • 11:00

  پنج دری 42 دقیقه

 • 11:42

  دریای معرفت 3 دقیقه

 • 11:45

  سلام همشهری 15 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 35 دقیقه

 • 12:35

  موج آهنگ 15 دقیقه

 • 12:50

  دریای معرفت 10 دقیقه

 • 13:00

  ایثارگران 60 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 60 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 16:15

  قند و عسل 10 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 35 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 45 دقیقه

 • 17:45

  لحظه اجابت 15 دقیقه

 • 18:00

  سراب 25 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 87 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 10 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 30 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 17 دقیقه

 • 21:32

  سازیان 28 دقیقه

 • 22:00

  اعلام ساعت 22خبر سراسری 5 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب