رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸
صدا

پنج دری

شنبه تا چهارشنبه  ساعت‌  11:00

برنامه پنج دری

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه سبوی سحر
مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی
لاله های انقلاب

نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی
لاله های انقلاب

برنامه پنج دری
سلام بوشهر
هوای بندگی
خیش و خرمن

برنامه پنج دری
سلام بوشهر
هوای بندگی
خیش و خرمن

برنامه پنج دری
سلام بوشهر
خیش و خرمن
مردم و مسئولان

برنامه پنج دری
سلام بوشهر
هوای بندگی
برنامه سبوی سحر

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  نمایش هفته 1 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 180 دقیقه

 • 05:00

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 60 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 06:05

  شبکه 25 دقیقه

 • 06:30

  ندبه نیاز 90 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 40 دقیقه

 • 09:00

  ایثارگران (تکرار) 55 دقیقه

 • 09:55

  گفتاهنگ 5 دقیقه

 • 10:00

  بچه های دریا 30 دقیقه

 • 10:30

  مرمرشک 15 دقیقه

 • 10:45

  خط توسعه(تکرار) 45 دقیقه

 • 11:30

  ایثارگران (تکرار) 90 دقیقه

 • 13:00

  ایثارگران (تکرار) 60 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 70 دقیقه

 • 17:00

  نخل قامتان بسیج (تکرار) 30 دقیقه

 • 17:30

  پسین جمعه 30 دقیقه

 • 18:00

  پسین جمعه 30 دقیقه

 • 18:30

  لحظه اجابت (ویژه جمعه) 35 دقیقه

 • 19:05

  نمایش هفته 20 دقیقه

 • 19:25

  پنجره (تکرار) 35 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 60 دقیقه

 • 21:00

  خیش و خرمن 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 15 دقیقه

 • 21:30

  جمعه ها با ورزش