اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
صدا

ویژه برنامه های صدادر نوروز 97

هر روز  ساعت‌  10تا 12:30صبح و بعد از ظهراز 18:30تا 21

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت 10 الی 12:30 و عصرها18:۳۰ الی ۲۱ بر روی انتن صدای بوشهر خواهد رفت.

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
ماه حسین
این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...

ن برنامه در نظر دارد با بياني ساده و...
نمايش راديويي تحت عنوان نمايش هفته ، هر...
دردسرهای یک مسافرت خارجی
دردسرهای آقای سردبیر

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش
سلامت باشید
پژواک صدای مردم

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
جمعه ها با ورزش
پژواک صدای مردم
برناه ایست که به استقبال اذان ظهر به افق...

برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...
برنامه ویژه انتخابات

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت...
برناه ایست که به استقبال اذان ظهر به افق...
ماه حسین
برنامه رادیویی:وقت مسابقه

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:05

  قصه شب یک شنبه 116 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 135 دقیقه

 • 04:15

  نگرشی بر خطبه های نماز جمعه استان 15 دقیقه

 • 04:30

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 90 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 5 دقیقه

 • 06:30

  سلام بوشهر 5 دقیقه

 • 06:35

  سلام بوشهر 35 دقیقه

 • 07:10

  ادامه سلام بوشهر 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 17 دقیقه

 • 08:37

  زندگی و دریا 23 دقیقه

 • 09:00

  پیام1 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه 25 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 50 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 10 دقیقه

 • 11:00

  آوانا 2 دقیقه

 • 11:02

  مردم و مسئولان 40 دقیقه

 • 11:42

  دریای معرفت 18 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 35 دقیقه

 • 12:35

  موج آهنگ 15 دقیقه

 • 12:50

  دریای معرفت 5 دقیقه

 • 12:55

  65 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 10 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 25 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 35 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 45 دقیقه

 • 17:45

  لحظه اجابت 40 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 57 دقیقه

 • 19:30

  جوان جنوبی 30 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 10 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 30 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 17 دقیقه

 • 21:32

  سازیان 28 دقیقه

 • 22:00

  اعلام ساعت 22خبر سراسری 5 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب