اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶
صدا

سلام بوشهر

 

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به تناسب شرايط زماني پخش ضمن ايجاد فضاي شاد و پرنشاط براي مخاطب...

محله خومونی

 

این برنامه سعی در شناسندن محلات قدیمی و جدید شهرها و روستاهای استان دارد.

خیش و خرمن

 

این برنامه در خصوص روستاییان و کار و مشغله و مشکلات ایشان است.

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...
ویژه برنامه انتخابات
برنامه مناسبتی

ن برنامه در نظر دارد با بياني ساده و...
نمايش راديويي تحت عنوان نمايش هفته ، هر...
دردسرهای یک مسافرت خارجی
دردسرهای آقای سردبیر

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه سعی در شناسندن محلات قدیمی و...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...
ویژه برنامه انتخابات

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه همه روزه در ماه مبارک و خجسته...
این برنامه سعی در شناسندن محلات قدیمی و...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...
برنامه ویژه انتخابات
خیش و خرمن

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه همه روزه در ماه مبارک و خجسته...
این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...
این برنامه به مسایل و مشکلات روزمره و...

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:30

  شبهای فیروزه ای سه شنبه 375 دقیقه

 • 04:45

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 75 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 06:05

  قرآن صبحگاهی 15 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 5 دقیقه

 • 06:30

  سلام بوشهر 40 دقیقه

 • 07:10

  ادامه سلام بوشهر 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 15 دقیقه

 • 08:35

  زندگی و دریا 25 دقیقه

 • 09:00

  پیام 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه 20 دقیقه

 • 09:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 5 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 45 دقیقه

 • 10:45

  خط توسعه(تکرار) 5 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 10 دقیقه

 • 11:00

  پنج دری 35 دقیقه

 • 11:35

  خط توسعه 10 دقیقه

 • 11:45

  سلام همشهری 15 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 50 دقیقه

 • 12:50

  دریای معرفت 40 دقیقه

 • 13:30

  گنجینه خلیج فارس 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 5 دقیقه

 • 15:55

  موج آهنگ 5 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 16:15

  نخل قامتان بسیج 10 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 35 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 60 دقیقه

 • 18:00

  جوان جنوبی 25 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 57 دقیقه

 • 19:30

  لحظه اجابت 40 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  خیش و خرمن 30 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 50 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب