سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰
 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه ای تفریحی سرگرمی با موضوع...
نمایش هفته
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه

رادیو  قاب مهربانی  با...
کرونا رادیو پیام  با صدای علیرضا...
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن

برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن
نمایش هفته
برنامه پنج دری

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه مناسبتی
برنامه سلام بوشهر
نمایش هفته

معرفی منوچهر آتشی از هنرمندان برجسته...
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  نمایش هفته 1 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 180 دقیقه

 • 05:00

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 65 دقیقه

 • 06:05

  شبکه 25 دقیقه

 • 06:30

  ندبه نیاز 90 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 40 دقیقه

 • 09:00

  ایثارگران (تکرار) 55 دقیقه

 • 09:55

  گفتاهنگ 5 دقیقه

 • 10:00

  بچه های دریا 30 دقیقه

 • 10:30

  مرمرشک 15 دقیقه

 • 10:45

  خط توسعه(تکرار) 45 دقیقه

 • 11:30

  ایثارگران (تکرار) 90 دقیقه

 • 13:00

  ایثارگران (تکرار) 60 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 70 دقیقه

 • 17:00

  نخل قامتان بسیج (تکرار) 30 دقیقه

 • 17:30

  پسین جمعه 30 دقیقه

 • 18:00

  پسین جمعه 30 دقیقه

 • 18:30

  لحظه اجابت (ویژه جمعه) 35 دقیقه

 • 19:05

  نمایش هفته 20 دقیقه

 • 19:25

  پنجره (تکرار) 35 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 60 دقیقه

 • 21:00

  خیش و خرمن 0 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 15 دقیقه

 • 21:30

  جمعه ها با ورزش

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها