رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸
صدا

سبوی سحر

هر روز  ساعت‌  4 صبح

برنامه سبوی سحر

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

برنامه سبوی سحر
مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی
لاله های انقلاب

نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی
لاله های انقلاب

مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز

مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز

مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز

برنامه سبوی سحر
مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:05

  قصه شب چهارشنبه 116 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 10 دقیقه

 • 00:40

  آب و زندگی 80 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 180 دقیقه

 • 05:00

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 30 دقیقه

 • 05:30

  صدای جزیره 30 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 07:08

  سلام بوشهر 52 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 17 دقیقه

 • 08:37

  زندگی و دریا 23 دقیقه

 • 09:00

  پیام1 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه ویژه انقلاب 45 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سلامت باشید 30 دقیقه

 • 10:30

  مرمرشک 60 دقیقه

 • 11:30

  دریای معرفت 12 دقیقه

 • 11:42

  دریای معرفت 18 دقیقه

 • 12:00

  محله خومونی 35 دقیقه

 • 12:35

  موج آهنگ 55 دقیقه

 • 13:30

  گنجینه خلیج فارس 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 60 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 25 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 35 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 20 دقیقه

 • 17:20

  لحظه اجابت 40 دقیقه

 • 18:00

  سراب 25 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 87 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 10 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 30 دقیقه

 • 21:00

  خیش و خرمن 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 15 دقیقه

 • 21:30

  پنجره 30 دقیقه

 • 22:00

  اعلام ساعت 22خبر سراسری 5 دقیقه

 • 22:05

  دعای کمیل