اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶
صدا

وقت مسابقه

123456  ساعت‌  09:15

برنامه رادیویی:وقت مسابقه

سلام بوشهر

 

اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به تناسب شرايط زماني پخش ضمن ايجاد فضاي شاد و پرنشاط براي مخاطب...

 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

ماه حسین
این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...
ویژه برنامه انتخابات

ن برنامه در نظر دارد با بياني ساده و...
نمايش راديويي تحت عنوان نمايش هفته ، هر...
دردسرهای یک مسافرت خارجی
دردسرهای آقای سردبیر

برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه سعی در شناسندن محلات قدیمی و...
ویژه برنامه تحویل سال 96 رادیو بوشهر از...

ماه حسین
برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه همه روزه در ماه مبارک و خجسته...

برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه در خصوص روستاییان و کار و...
برنامه ویژه انتخابات

ماه حسین
برنامه رادیویی:وقت مسابقه
اين برنامه مجله اي صبحگاهي است كه به...
این برنامه همه روزه در ماه مبارک و خجسته...

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:05

  قصه شب یک شنبه 370 دقیقه

 • 04:15

  نگرشی بر خطبه های نماز جمعه استان 30 دقیقه

 • 04:45

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 75 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 5 دقیقه

 • 06:30

  سلام بوشهر 40 دقیقه

 • 07:10

  ادامه سلام بوشهر 50 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 15 دقیقه

 • 08:35

  زندگی و دریا 25 دقیقه

 • 09:00

  پیام 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه 20 دقیقه

 • 09:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 5 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 50 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 12 دقیقه

 • 11:02

  مردم و مسئولان 58 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 50 دقیقه

 • 12:50

  دریای معرفت 40 دقیقه

 • 13:30

  گنجینه خلیج فارس 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 5 دقیقه

 • 15:55

  موج آهنگ 5 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 25 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 35 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 60 دقیقه

 • 18:00

  جوان جنوبی 25 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 57 دقیقه

 • 19:30

  لحظه اجابت 40 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  خیش و خرمن 30 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 45 دقیقه

 • 22:00

  اعلام ساعت 22خبر سراسری 5 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب