جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • ویژه برنامه مناسبتی
 • نمایش رادیویی
 • کودک، زن و خانواده
 • علمی، فرهنگی و تاریخی
 • سیاسی و اقتصادی
 • دین و معارف اسلامی

رادیو  قاب مهربانی  با...
کرونا رادیو پیام  با صدای علیرضا...
برنامه مناسبتی
برنامه سبوی سحر
مردم و مسئولان
استان من بوشهر
برنامه پارس و توسعه
برنامه ندای گاز
نمایش انقلاب

نمایش هفته
نمایش انقلاب
برنامه سقوط شاه
در نجفی

رادیو  قاب مهربانی  با...
کرونا رادیو پیام  با صدای علیرضا...
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه مناسبتی
برنامه پسین ورزش
برنامه سلام بوشهر

برنامه سلام بوشهر
خیش و خرمن
نمایش هفته
برنامه پنج دری

رادیو  قاب مهربانی  با...
برنامه مناسبتی
برنامه سلام بوشهر
نمایش هفته

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 92.2 Mhz | موج AM ردیف 1305 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

IntelSat 902-62°E | FR: 11103 MHz | SR: 10

FEC: 2/3 | P: vertical

فرکانس ديجيتال

رادیو بوشهر| کانال 56 فرکانس 570 Mhz

ساير فرکانس ها

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:30

  شبهای فیروزه ای سه شنبه 91 دقیقه

 • 00:01

  خبر سراسری 29 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  ناخدای شب 180 دقیقه

 • 05:00

  هوای بندگی (ویژه اذان صبح) 60 دقیقه

 • 06:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 06:05

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:20

  دعای عهد 5 دقیقه

 • 06:25

  برشاخه ای نور 43 دقیقه

 • 07:08

  سلام بوشهر 52 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 20 دقیقه

 • 08:20

  نوشدارو 17 دقیقه

 • 08:37

  زندگی و دریا 23 دقیقه

 • 09:00

  پیام1 10 دقیقه

 • 09:10

  وقت مسابقه ویژه انقلاب 25 دقیقه

 • 09:35

  پژواک 20 دقیقه

 • 09:55

  ترانه دریا 5 دقیقه

 • 10:00

  سرای مهر 30 دقیقه

 • 10:30

  مرمرشک 15 دقیقه

 • 10:45

  خط توسعه(تکرار) 5 دقیقه

 • 10:50

  پیام2 10 دقیقه

 • 11:00

  پنج دری 30 دقیقه

 • 11:30

  دریای معرفت 5 دقیقه

 • 11:35

  خط توسعه 7 دقیقه

 • 11:42

  دریای معرفت 18 دقیقه

 • 12:00

  پارس و توسعه 35 دقیقه

 • 12:35

  موج آهنگ 55 دقیقه

 • 13:30

  گنجینه خلیج فارس 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  گلبانگ 50 دقیقه

 • 15:50

  صدای من 25 دقیقه

 • 16:15

  نخل قامتان بسیج 10 دقیقه

 • 16:25

  افق روشن 20 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 17:00

  پسین ورزش 20 دقیقه

 • 17:20

  لحظه اجابت 65 دقیقه

 • 18:25

  برشاخه های نور 8 دقیقه

 • 18:33

  سی مو سی تو 57 دقیقه

 • 19:30

  جوان جنوبی 30 دقیقه

 • 20:00

  خیش و خرمن 10 دقیقه

 • 20:10

  پیام 4 5 دقیقه

 • 20:15

  سرمشق 15 دقیقه

 • 20:30

  آوانا(آواها و نواهای بوشهری) 30 دقیقه

 • 21:00

  خیش و خرمن 15 دقیقه

 • 21:15

  نشانه ایستگاهی + موجاهنگ 17 دقیقه

 • 21:32

  سازیان 33 دقیقه

 • 22:05

  قصه شب