سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

800 حلقه چاه غیرمجاز دراستان بوشهر تخریب می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

800 حلقه چاه غیرمجاز دراستان بوشهر تخریب می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: با توجه به خشکسالی و کاهش چشمگیر سفره های زیرزمینی براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور از 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز که باید از سوی وزارت نیرو تخریب شود، سهم این استان 800 حلقه است.

800 حلقه چاه غیرمجاز دراستان بوشهر تخریب می شود

 

شاپور رجایی  افزود: از این تعداد چاه 683حلقه چاههای غیر مجازی است که پس از سال 85 حفر و 117 حلقه چاه نیز دارای حکم قطعی قضایی برای تخریب هستند که مشمول این طرح می شوند.
وی اضافه کرد: از مجموع چاههای غیرمجازی که قرار است در استان بوشهر تخریب شوند 490 حلقه مربوط به شهرستان دشتستان و مابقی در شهرستانهای دیگر قرار دارند.
وی با اشاره به تخریب 34حلقه چاه غیرمجاز در منطقه بردخون شهرستان دیر گفت: این چاهها یا مربوط به پس از سال 85 و یا دارای حکم قطعی قضایی قبل از سال 85 بودند.
رجایی با بیان اینکه برخی از این چاهها علاوه بر اینکه چاه غیر مجاز بودند، کشاورزی آنها نیز در زمینهای دولتی و ملی انجام می شد افزود: 
همه چاههای منطقه بردخون که دارای حکم قطعی قضایی بودند چندین مرحله به صاحبان آنها اخطار شده بود و دارای فرصت متعددی برای پرکردن آنها بودند اما این کار را انجام ندادند. 
وی یادآور شد: یکی از چاههای غیر مجاز منطقه بردخون آب را به فاصله 15 کیلومتری اتصال می داد و در شهرستان دشتی با آن کشاورزی انجام می شد این درحالی است که چاههای مجاز طبق قانون اجازه انتقال آب کشاورزی به خارج از زمین آبخور چاه را ندارند.
رجایی گفت: با تخریب چاههای غیرمجاز بردخون یک میلیون و 200 هزار مترمکعب آب به سفره های زیر زمینی کمک می شود.
وی یادآور شد: همچنین با پرشدن 800 حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری 30 میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی استان کمک خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر گفت: چاههای غیرمجاز شناسایی شده دراین استان پنج هزار و 240 حلقه است که تعدادی از این چاهها حفر ولی رها شده اند.
رجایی اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و 822 حلقه چاه حفر شده مربوط به قبل از سال 85 است که از سوی وزارت نیرو شناسایی و در لیست ابلاغی از سوی این وزارتخانه برای تعیین تکلیف قرار دارند و یکهزار و 884 حلقه چاه نیز قبل از سال 85 حفر شده اند ولی به دلیل غیرفعالی،
متروک بودن و یا نصب نبودن منصوبات در لیست وزارت نیرو قرار نگرفته اند.
وی افزود: همچنین یکهزار و 533 حلقه چاه نیز پس از سال 85 حفر شده که از این تعداد 612حلقه در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی دالکی، سعدآباد و اهرم قرار دارند.
رجایی گفت: با توجه به خشکسالی های پی درپی، کاهش ورودی رودخانه اهرم در حد صفر وکاهش آورد رودخانه دالکی که تنها 20 درصد آب مورد نیاز را تامین می کند، شرکت آب منطقه ای استان امکان تامین آب باغهای آن منطقه را از طریق کانالها بطور کامل ندارد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه باغهای مناطق یاد شده با محدودیت روبرو هستند مردم برای زنده نگه داشتن باغها چاههای کم عمق با کیفیت آب پائین حفر کرده اند.
رجایی افزود: براساس مصوبه شورای حفاظت منابع آب و کمیته راهبری شرکت آب منطقه ای استان تا زمان ساخت سد دالکی و باهوش که آب مورد نیاز باغها تامین شو، این چاهها واقع در محدوده شبکه های آبیاری زهکشی دالکی، سعدآباد و اهرم از اولویت تخریب خارج شده اند.
وی تاکید کرد: با این وجود حفر هرگونه چاه غیر مجاز جدید در محدوده شبکه های آبیاری زهکشی دالکی، سعدآباد و اهرم باید خودداری شود.
مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر یاداور شد: 683حلقه چاه نیز در محدوده دشتهای آبرفتی حفر شده و در نوبت اقدامات حقوقی و یا اجرای احکام قضایی قرار دارند.
رجایی خطاب به دارندگان چاههای غیرمجاز گفت: آنان باید داوطلبانه منصوبات را تخلیه و نسبت به پرکردن و پلمپ چاهها اقدام کنند تا مشمول هزینه های مترتب بر پرکردن نشوند.
وی گفت: حفر چاه غیرمجاز در دشتها باعث افت سطح آب زیرزمینی، خشک شدن بخشی از چاههای مجاز همانند چاههای دشت جم، ریز، بوشکان، دهرود و تنگ ارم و دربرخی دشتها نیز به دلیل تخلیه آب شور به شیرین کیفیت آب به حد پائینی می رسد به نحوی که این آب به صورت مستقیم قابل استفاده در بخش کشاورزی نخواهد بود و بهره برداران مجاز دچار خسارت می شوند.
رجایی افزود: هم اکنون هشت هزار و 300 حلقه چاه مجاز در استان بوشهر وجود دارد که سالانه 460 میلیون مترمکعب آب از طریق آنها از سفره های زیر زمینی برداشت می شود و از این میزان 30میلیون مترمکعب مازاد است.