جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

700 میلیون ریال به توسعه وتجهیز کتابخانه های دیلم اختصاص یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

700 میلیون ریال به توسعه وتجهیز کتابخانه های دیلم اختصاص یافت

700 میلیون ریال به توسعه وتجهیز کتابخانه های دیلم اختصاص یافت

700 میلیون ریال به توسعه وتجهیز کتابخانه های دیلم اختصاص یافت

حسن اسماعیلی روز سه شنبه در نشست با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر بر به روز بودن کتابخانه ها تاکید کرد و افزود: برای جذب مخاطبان بیشتر به فرهنگ مطالعه، کتابهای متناسب با سلایق آنها در کتابخانه های شهر باید اضافه شود.
وی اضافه کرد: این شهرستان دارای 2 کتابخانه درشهر دیلم، یک کتابخانه در شهر امام حسن و یک کتابخانه در روستای عامری است.
سیدعلی هاشمی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر نیز گفت: توسعه فرهنگ مطالعه درجامعه نقش بسزایی در ارتقای شعور اجتماعی ایفا می کند.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.