جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

25 صندوق زکات فطریه مردم دیر بوشهر را جمع آوری می کند - نمایش محتوای خبر

 

 

25 صندوق زکات فطریه مردم دیر بوشهر را جمع آوری می کند

25 صندوق زکات فطریه مردم دیر بوشهر را جمع آوری می کند

25 صندوق زکات فطریه مردم دیر بوشهر را جمع آوری می کند

مسلم انیژپور روزیکشنبه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: همچنین برای جمع آوری زکات فطریه مردم شهرستان دیر تاکنون هفت هزار پاکت در شهرهای دیر، بردستان، دوراهک، آبدان و بردخون توزیع شده است.
وی با اشاره به تشکیل شورای زکات شهرستان اضافه کرد: امسال میزان زکات فطریه در دیر هر نفر 54 هزار ریال اعلام شده و با توجه به فعال بودن پایگاهها، جمع آوری زکات فطریه مردم افزایش چشمگیری داشته باشد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) دیر یادآورشد: سال گذشته 600 میلیون ریال زکات فطریه در شهرستان دیر جمع آوری شد.
بندردیر در فاصله 200 کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر واقع است.