سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

16 اسفند روز قرآنی بوشهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

16 اسفند روز قرآنی بوشهر

دانلود

 ۱۶ اسفند به مناسبت رحلت آیت الله میرزا حسین معتقد اهرمی کاتب قرآن رمز دار روز قرآنی بوشهر نام گرفته است .