Skip to Content

'گنبدهای نمکی

'گنبدهای نمکی


Loading the player...
گنبدهای نمکی در مناطق مختلف ایران از جمله شمال کرمان , شمال یزد - اردکان - ودر شمال کویر بزرگ - غرب شهرکرد- جنوب غرب گلپایگان وجود دارد.
گنبد نمکی اساسا از نمک های طعام و نمک صنعتی تشکیل شده است و در اعماق 5000 متری که حرارت حدود 150 درجه سانتیگراد بیشتر از سطح زمین است مانند مایعی غلیظ به حرکت در می آید و حتی ممکن است به صورت خمیری گرم از گنبد خارج شده و مانند جریان گدازه در دامنه ها شروع به حرکت کتند.
و تنها بر اثر وزن خود به حالت جامد در آمده و با لغزش بسیار کند به حرکت در میآید.
از میان 115 گنبد نمکی که در جنوب و جنوب غرب ایران ,گنبد نمکی دشتی در نزدیکی روستای جاشک در فاصله 144 کیلومتری جنوبشرق بندر بوشهر در فاصله 59 کیلومتری شهر خورموج یکی از بزرگترین و فعالترین آنهاست .
کوه های نمکی برجستگی های گنبدی شکلی هستند که عموما از انواع نمک تشکیل شده و از نظر اقتصادی به دلیل وجود انواع کانی های فلزی و غیر فلزی لز جمله گوگرد ,پتاس , نمک و آهن از اهمیت خاصی برخوردار است .

هالیت یا نمک از مهمترین کانی موجود در گنبدهاست که به صورت نمک های سفید رنگ طعام و نمک های ملون صنعت