جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

۷۰ میلیارد ریال برای اصلاح خطوط انتقال آب استان بوشهر اختصاص یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

۷۰ میلیارد ریال برای اصلاح خطوط انتقال آب استان بوشهر اختصاص یافت

دانلود

۷۰ میلیارد ریال برای اصلاح خطوط انتقال آب استان بوشهر اختصاص یافت.