جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

۷۰ درصد مدارس فرسوده در استان بوشهر بازسازی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

۷۰ درصد مدارس فرسوده در استان بوشهر بازسازی شد

۷۰ درصد مدارس فرسوده در استان بوشهر بازسازی شد

۷۰ درصد مدارس فرسوده در استان بوشهر بازسازی شد

 

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان بوشهر گفت: با مشارکت همه جانبه خیران نیکوکار ۷۰ درصد مدارس فرسوده استان بوشهر تعمیر و اصلاح شد.

حسین حریری در هجدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان بوشهر با بیان اینکه خیران نقش مهمی در تامین فضاهای آموزشی جامعه دارند اظهار داشت: مجمع خیران مدرسه ساز بازوی توانمند دولت هستند و دولت را در امر مدرسه سازی کمک می‌کنند.

وی با تاکید بر نظارت  خیران بر فعالیت‌های آموزشی مدارس گفت: نظارت بر کار تعلیم و تربیت دانش آموزان خیران در مدارسی که خود ساخته‌اند ضروری است.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان بوشهر از بازسازی مدارس فرسوده و تخریبی استان بوشهر خبرداد و گفت: با مشارکت همه جانبه خیران نیکوکار 70 درصد مدارس فرسوده استان بوشهر تعمیر و اصلاح شد.

حریری با تأکید بر مشارکت بیشتر خیران در بازسازی مدارس فرسوده استان بوشهر افزود: 30 درصد مدارس فرسوده دیگر استان بوشهر نیاز به اصلاح دارد که در این میان مشارکت بیش از پیش خیران طلب می‌کند.

وی با بیان اینکه معلمان نقش مهمی در تکمیل فعالیت‌های خیران دارند تصریح کرد: معلمان با علم‌آموزی مطلوب و با کیفیت با رویکرد فرهنگی در سیستم آموزشی حرکت خیران را در رسیدن به اهداف مورد نظر تکمیل کنند.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان بوشهر افزود: مشارکت معلمان در این حرکت سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد و کمال دانش‌آموزان می‌شود.

در این جشنواره از خیران مدرسه ساز استان بوشهر تجلیل شد.