جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

۳۶۰ میلیارد ریال به طرح‌های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

۳۶۰ میلیارد ریال به طرح‌های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت

۳۶۰ میلیارد ریال به طرح‌های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت

۳۶۰ میلیارد ریال به طرح‌های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت

 

معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای توسعه مطالعات پژوهشی در حوزه خلیج فارس علاوه بر ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار به امر تحقیقات به دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت.

محمدرضا واعظ مهدوی با بیان اینکه استان بوشهر منطقه‌ای پراهمیتی در کشور است اظهار داشت: این استان دارای ظرفیت‌های مهمی در بخش‌های مختلف دارد بگونه‌ای که دومین ذخائر انرژی جهان در استان بوشهر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه خلیج فارس بوشهر از رسالت مهمی در نظامی آموزشی در تبیین جایگاه خلیج فارس دارد تصریح کرد: پژوهشکده خلیج فارس این دانشگاه باید به سمت هویت بخشی خلیج فارس گام بردارد و مطالعات و تحقیقات و اجرای پروژه‌ها  در حوزه خلیج فارس جهت داده شود.

معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه کشور به امر پژوهش تاکیدات فراوانی شده بود گفت: امسال اعتبارات چشمگیری به امر پژوهش داده شده که دانشگاه خلیج فارس بوشهر ماموریت مطالعات خلیج فارس برعهده دارد و در این زمینه قطعنامه‌ای تنظیم می‌کند.

واعظ مهدوی از راه‌اندازی مرکز مدارک خلیج فارس در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبرداد و گفت: مدارک زیادی  در زمینه خلیج فارس در عرصه ملی و بین‌المللی باید جمع آوری  و در این مرکز ارائه شود.

وی با اشاره به اعتبارات پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در زمینه تحقیقات خلیج فارس خاطر نشان کرد: برای توسعه مطالعات پژوهشی در حوزه خلیج فارس علاوه بر ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی 360 میلیارد ریال اعتبار به امر تحقیقات به دانشگاه خلیج فارس بوشهر اختصاص یافت.

معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه پژوهش امسال نسبت به سال‌های گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار است که با تصویب این اعتبارات در بودجه سال 1395 مطالعات خلیج فارس در ابعاد گوناگون انجام می‌شود.

واعظ مهدوی با اشاره به توجه به 4 پیوست در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های تدوین شده افزود: پیوست‌های فرهنگی، محیط زیست، سلامت و اجتماعی باید در پروژه‌ها مد نظر باشد تا آثار پروژه‌ها در جامعه بیشتر مشهود و تاثیرگذار شود.