جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

۱۱ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به تجهیزات مهارتی مجهز می شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

۱۱ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به تجهیزات مهارتی مجهز می شوند

۱۱ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به تجهیزات مهارتی مجهز می شوند

۱۱ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به تجهیزات مهارتی مجهز می شوند

رئیس کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاههای آزاد کشور در نشست با مسئولان آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با تاکید بر اینکه افزایش مهارت ‏ تنها راه رسیدن به اهداف کمی و کیفی در حوزه‌های اشتغال‌زایی است گفت: افزایش مهارت آموزی در قشرهای مختلف جامعه به ویژه جوانان تحصیل کرده از برنامه‌های مهم است و در این راستا ۱۱ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به تجهیزات مهارتی مجهز می‌شوند.

الله‌کرم لیراوی در ادامه با اشاره به فعالیت آموزشی 120 آموزشگاه آزاد فعال در استان بوشهر اضافه کرد: بخش خصوصی آموزش فنی وحرفه‌ای به عنوان بازویی توانمند در کنار آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی برای تحقق رسالت بزرگ سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای گام بر می‌دارند لذا حمایت بیشتر مسئولان و تقویت آموزشگاه‌های آزاد ضروری است.