رونق تولید ملی | جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

یک نيكوكار در بندرریگ، منزل مسکونی خود را به آموزش وپرورش اهدا کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

یک نيكوكار در بندرریگ، منزل مسکونی خود را به آموزش وپرورش اهدا کرد

رییس اداره آموزش وپرورش منطقه بندر ریگ گفت ظهراب اعلایی از خیران این شهر، منزل مسکونی خود را به آموزش وپرورش اهدا کرد.

آقاي فریدونی افزود با تصويب شوراي آموزش و پرورش قرار است مبلغ حاصل از فروش منزل اهدایی این نيكوكار، صرف توسعه فضاهای آموزشی این بخش شود.