جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

یک شناور حامل گازوییل قاچاق در گناوه شناسایی و توقیف شد - نمایش محتوای خبر

 

 

یک شناور حامل گازوییل قاچاق در گناوه شناسایی و توقیف شد

فرمانده پایگاه دریابانی گناوه گفت : یک قایق بدون پلاک با محموله هزار لیتر گازوئیل قاچاق در  بندر گناوه شناسایی و توقیف شد

سرهنگ جمالی افزودسرنشینان این قایق قصد داشتند این محموله را ازبندر گناوه برای تخلیه به شناورها دردریا انتقال دهند که پیش ازهرگونه اقدامیشناسایی و توقیف شدند.
وی گفت سرنشینان این قایق قبل از رسیدن ماموران متواری شدند.
قایق به همراه سوخت کشف شده به محل لنگرگاه این فرماندهی منتقل شده است.