جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

یار دبستانی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

یار دبستانی

 یار دبستانی

تنظیم کننده : حمید رضا عقیلی

خواننده : بهرام پاییز

یار دبستانی من با من همراه منی چوب الف بر سرما بغض من و آه منی حک شده اسم من وتو رو تن این تخته سیا ترکه بی داد وستم مونده هنوز رو تن ما ...