جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

گوش بده جونم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گوش بده جونم

دانلود

موسیقی کودکانه گوش بده جونم یکی از آیتم های برنامه بچه های آفتاب میباشد که این موسیقی کودکانه و بومی محلی با عنوان گوشش بده جوونم و همراه با تصاویری از کودکان دیار رییسعلی دلواری و ساحل دریای این استان میباشد.

بوشهریم و دلم به مثل دریا                آبیی ست دلم به دور از رنگ و ریا


گر یک نگهی کنی به آرامش من        آرامش من نکوست از خالق من

                                     گوش بده جوونم

من بچه ی ایرانم و از اهل جنوب          هر روزنظاره میکنم وقت غروب

امواج قشنگ و سبزه های دریا          گویند رهارها باد دلت از غم ها