سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

گوشه ای از حضور پرشور مردم بوشهر در راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن 99 با رعایت شرایط کرونایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گوشه ای از حضور پرشور مردم بوشهر در راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن 99 با رعایت شرایط کرونایی

دانلود

گوشه ای از حضور پرشور مردم بوشهر در راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن99