حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

گواهی کیفیت کشورهای خارجی برای عسل تولیدی استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

گواهی کیفیت کشورهای خارجی برای عسل تولیدی استان بوشهر

دانلود

چند کشور خارجی از جمله آمریکا، اتریش، ترکیه و کانادا برای عسل تولیدی استان بوشهر گواهی تایید کیفیت صادر کرده اند.