جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

گنجینه خلیج فارس - نمایش محتوای صدا

 

 

گنجینه خلیج فارس

شناسه : 238429484

گنجینه خلیج فارس

این برنامه رادیویی بیش از پانزده سال است که به روی آنتن رفته و از شبکه استانی صدای مرکز بوشهر پخش میشود .

از مشخصات مهم برنامه مخاطبان بیشمار آن در جای جای استان، کشور عزیزمان و خارج از مرزهاست بویژ با تو جه به نزدیکی فرهنگ و آیین و سنت استانمان با بوم شناسی و اقلیم مردم حاشیه خلیج فارس تعداد زیادی از شنوندگان این برنامه مربوط به این مردم است.

برنامه گنجینه خلیج فارس ساختاری ترکیبی متشکل از  گویند.گزارشگر.نویسنده و دستیار تهیه است که همگی در کنار هم مجموعه ای با تجربه و خوش ذوق و البته مطلع نسبت به مسایل فرهنگی و اجتماعی این زاد بوم را  تشکیل میدهند.

این برنامه همه روزهای غیر تعطیل هفته پخش میشود و روزانه 30 دقیقه همراه شنوندگان همیشگی رادیو بوشهر است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده:شاهين بهرام نژاد

نويسنده:شاهين بهرام نژاد

گوينده :شاهين بهرام نژاد

گزارشگر:فیروزی

دستيار تهيه : محمد مهدي محمديان

تاریخ تولید: 1395