جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

گناوه درآیینه فرهنگ مردم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

گناوه درآیینه فرهنگ مردم

 کتاب حاضر در خصوص فرهنگ و آداب مردم گناوه است و با شرح و توضیح بسیار شیوا به جزییات این مهم پرداخته است.