جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کوتاهی در انتخابات به کشور لطمه میزند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کوتاهی در انتخابات به کشور لطمه میزند

دانلود

رهبر معظم انقلاب:

اگر چنانچه در انتخابات کوتاهی شود و عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند، قطعاً کشور لطمه خواهد خورد و هر فردی هم که در این لطمه سهیم باشد، در پیشگاه پروردگار مسئول خواهد بود.