رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

کلوت های کوه «مند» در استان بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلوت های کوه «مند» در استان بوشهر

دانلود

کلوت ها به دلیل شکل های شگفت انگیز و تنوع در ساختار پدیده ای چشم نواز را در پهنه ای چند ده کیلومتری از دشت ها بوجود می آورند. این کلوت ها با تنوع در شکل گاهی به شکل شهرهای دست ساز خودنمایی می کند در حالی که بشر هیچ نقشی در پدیداری آنان ندارد. کلوت ها به دلیل فرسایش مشترک آب و باد بوجود می آیند و با شکل گیری رسوبات ریز دانه ای در اواسط سنوزوئیک به وجود آمده اند. این نوع کلوت در چند مناطق محدودی از کشور پهناور ایران وجود دارد و می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر برای آن مناطق داشته باشد. درآمد حاصل از بازدید کلوت ها در برخی کشورها قابل توجه هست اما به دلیل ناشناخته ماندن کلوت ها در ایران سهم بسیار ناچیزی از جذب توریست و گردشگر به خود اختصاص داده است. تصاویر مربوط به کلوت های بین روستای چاوشی از شهرستان دشتی و روشتای باشی از منطقه دلوار تنگستان می باشد.