جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کلاس مربیگری درجه سی فوتبال ایران در شهرستان جم برگزارشد - نمایش محتوای خبر

 

 

کلاس مربیگری درجه سی فوتبال ایران در شهرستان جم برگزارشد

کلاس مربیگری درجه سی فوتبال ایران در شهرستان جم برگزارشد

کلاس مربیگری درجه سی فوتبال ایران در شهرستان جم برگزارشد

کلاس پیش نیاز مربیگری سی ایران با حضور 30 شرکت کتننده در شهرستان جم بصورت نظری و عملی درشهرستان جم زیر نظر حمید معماری مدرس فدراسیون فوتبال برگزارشد.