سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

کعبه خود سنگ نشانیست که گم نشود - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کعبه خود سنگ نشانیست که گم نشود

کتاب حاضر حاصل دسترنج و تفکرات جمعی نویسندگانیست که مخاطب را در مسیر درست و دقیق خداخواهی و ایمان قلبی و عملی قرار می دهند و ظاهر و مجموع لمس شدنیهای دنیای فانی و گذرا را از تیغ تیز و حقیقت جوی دین و دیانت عبور می دهد تا بنده در مسیر حق و البته اینبار حج به دنبال خدایی که از رگ گردن نزدیکتر بلکه در قلب هوشیار و وجدان همیشه بیدار ماست قرار می دهد.با اینهمه خواندن این کتاب گزیده و خونا را برای شما و فرزندان نوجوانتان توصیه می کنیم باشد که اینتدای ریسمان هدایت و تلنگری در دنیای ظواهر و مادی اینروزهایمان باشد.