جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کشورهای مختلف برای همکاری‌های هسته ای با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند - نمایش محتوای خبر

 

 

کشورهای مختلف برای همکاری‌های هسته ای با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند

کشورهای مختلف برای همکاری‌های هسته ای با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند

کشورهای مختلف برای همکاری‌های هسته ای با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند

مشاورمدیرعامل شرکت تولید وتوسعه انرژی اتمی ایران درجمع کارکنان نیروگاه اتمی بوشهرگفت:

برجام یک موفقیت ملی بود که به دنبال آن 30 کشورکه خودشان نیروگاه های اتمی دارند تمایلشان

را برای همکاری‌های مشترک با کشورمان اعلام کردند.

آقای شیخ الاسلامی به واحدهای جدیدی که قرار است درکنارنیروگاه اتمی بوشهرساخته شوند هم اشاره کرد و افزود: قرارداداین واحدها مبادله ومطالعات آن به طرف ایرانی واگذارشده وهم اکنون سازمان اتمی درحال تامین منابع مالی آن است.

وی گفت:درزمان حاضر44واحدنیروگاه هسته ای درآسیا،14واحددراروپا و7واحد درامریکا درحال ساخت است.