جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کشف لاشه یک دلفین از نوع پورپویز به گل نشسته در ساحل گناوه - نمایش محتوای خبر

 

 

کشف لاشه یک دلفین از نوع پورپویز به گل نشسته در ساحل گناوه

کشف لاشه یک دلفین از نوع پورپویز به گل نشسته در ساحل گناوه

کشف لاشه یک دلفین از نوع پورپویز به گل نشسته در ساحل گناوه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت پورپویز کوچکترین عضو خانواده دلفین هاست که از ماهی ساردین و برخی آبزیان کوچک تغذیه می کند.
 آقای تولیده افزود لاشه این آبزی یک متر طول دارد که توسط کارشناسان محیط زیست به مکان دیگری انتقال داده  شد تا پس از بیومتری کامل از جمله عکس و نمونه برداری از بافت برای اجرای کارهای ژنتیکی، دفن شود.
وی گفت استخوان های این آبزی پس از مدتی از خاک خارج و شماره گذاری می شود تا برای ارائه در نمایشگاه ها در معرض دید عمومی قرار گیرد.
ساحل ماسه ای گناوه در شمال استان بوشهر از زیباترین سواحل کشور است.