سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کشت نشاء سبزی،صیفی و گوجه فرنگی در گلخانه های کاکی بوشهر آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

کشت نشاء سبزی،صیفی و گوجه فرنگی در گلخانه های کاکی بوشهر آغاز شد

مدیر مرکز ترویج جهاد کشاورزی بخش کاکی استان بوشهر گفت: کار کشت مکانیزه نشاء سبزی، صیفی وگوجه فرنگی در گلخانه های بخش کاکی شهرستان دشتی آغاز شده است.

کشت نشاء سبزی،صیفی و گوجه فرنگی در گلخانه های کاکی بوشهر آغاز شد

مصطفی احمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال بیش از 40 هکتار از گلخانه های کاکی به زیر کشت نشاء سبزی، صیفی و گوجه فرنگی رفته است.
احمدی افزود: پیش بینی می شود 300 میلیون قطعه نشاء گوجه فرنگی در سال زراعی جاری در گلخانه های بخش کاکی تولید شود.
احمدی اضافه کرد: نشاء تولیدی گوجه فرنگی گلخانه های این بخش ضمن تامین نیازمندی های مزارع گوجه فرنگی در سطح استان بوشهر به استان های فارس، هرمزگان و خوزستان نیز ارسال می شود‌.
احمدی تاکید کرد: امسال برای نخستین بار بیش از دو میلیون قطعه نشاء تولیدی از بذر گوجه فرنگی رقم کاکی 628 که محصول پژوهشگران بخش کاکی است، تولید می شود.
وی افزود: رقم بذر 628 کاکی یکی از بهترین بذرهای گوجه فرنگی است که در گلخانه های منطقه برای کاشت در شرایط آب و هوایی استان تولید می شود.
مدیر ترویج جهاد کشاورزی کاکی افزود: بخش کاکی قطب تولید نشاء مکانیزه سبزی و صیفی و از مناطق مهم تولید محصول گوجه فرنگی پیش رس استان بوشهر به شمار می رود.
بخش کاکی با 25 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ