سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند - نمایش محتوای خبر

 

 

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند

عیسی محمددوست ، با بیان اینکه بیش از 99 درصد محصول گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر برداشت شده اظهار داشت:  بیش از 8 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان دیر به کشت گوجه فرنگی اختصاص دارد که محصول آن از آذرماه برداشت می‌شود و تا پایان فروردین ادامه دارد.

وی با بیان اینک بیش از 253 هزار تن محصول گوجه فرنگی از اراضی شهرستان دیر برداشت گفت: عمده محصول گوجه فرنگی، کشاورزان شهرستان دیر برداشت شده و  تا پایان فروردین برداشت گوجه فرنگی به اتمام می‌رسد.

 رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیر از وارد شدن خسارت به کشاورزان شهرستان دیر خبرداد و گفت: در جریان بارندگی و جاری شدن سیل در 27 بهمن سال قبل کشاورزان شهرستان دیر 140 میلیارد ریال خسارت دیدند.

محمددوست با اشاره به بروز سیل در 5 فروردین امسال گفت: در این بحران کشاورزان شهرستان دیر 65 میلیارد ریال شامل تخریب مزارع، جاده بین مزارع و آب بردگی محصول خسارت دیدند.

وی افزود: در مجموع کشاورزان شهرستان دیر در سه ماه گذشته در جریان جاری شدن سیل  بیش از 205 میلیارد ریال خسارت دیدند.

رئیس جهاد کشاورزی گفت: در این بحران خسارتی به دامداران وارد شد به گونه‌ای که 150 راس دام تلف شد.