جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند - نمایش محتوای خبر

 

 

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند

کشاورزان دیری ۲۰۵ میلیارد ریال خسارت دیدند

عیسی محمددوست در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 99 درصد محصول گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر برداشت شده اظهار داشت:  بیش از 8 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان دیر به کشت گوجه فرنگی اختصاص دارد که محصول آن از آذرماه برداشت می‌شود و تا پایان فروردین ادامه دارد.وی با بیان اینک بیش از 253 هزار تن محصول گوجه فرنگی از اراضی شهرستان دیر برداشت گفت: عمده محصول گوجه فرنگی، کشاورزان شهرستان دیر برداشت شده و  تا پایان فروردین برداشت گوجه فرنگی به اتمام می‌رسد. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیر از وارد شدن خسارت به کشاورزان شهرستان دیر خبرداد و گفت: در جریان بارندگی و جاری شدن سیل در 27 بهمن سال قبل کشاورزان شهرستان دیر 140 میلیارد ریال خسارت دیدند.محمددوست با اشاره به بروز سیل در 5 فروردین امسال گفت: در این بحران کشاورزان شهرستان دیر 65 میلیارد ریال شامل تخریب مزارع، جاده بین مزارع و آب بردگی محصول خسارت دیدند.وی افزود: در مجموع کشاورزان شهرستان دیر در سه ماه گذشته در جریان جاری شدن سیل  بیش از 205 میلیارد ریال خسارت دیدند.رئیس جهاد کشاورزی گفت: در این بحران خسارتی به دامداران وارد شد به گونه‌ای که 150 راس دام تلف شد.