جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

کسب عنوان مربیگری درجه c آسیا توسط کارمند امور اداری مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب عنوان مربیگری درجه c آسیا توسط کارمند امور اداری مرکز بوشهر

کسب عنوان مربیگری درجه c آسیا توسط کارمند امور اداری مرکز بوشهر

کسب عنوان مربیگری درجه c آسیا توسط کارمند امور اداری مرکز بوشهر

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر طاهر حیدری از همکاران امور اداری مرکز بوشهر موفق به کسب عنوان مربیگری درجه c آسیا شد . این کلاس به مدرسی استاد حمید معماری و کمک مدرسی مسعود پالیزدان به مدت ده روز برگزار شد . در ضمن آقای طاهر حیدری از مدیر کل محترم مرکز – معاون محترم برنامه ریزی و مالی و مدیر محترم امور اداری به جهت همکاری با ایشان تشکر کردند . شایان ذکر است که آقای طاهر حیدری به مدت 5 سال است که  به عنوان مربی مدارس فوتبال سپاهان بوشهر مشغول فعالیت هستند.