جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

کتابی با پودر سنگ و بدون قطع هیچگونه درخت و حتی مصرف آب در استان بوشهر به چاپ رسیده است - نمایش محتوای خبر

 

 

کتابی با پودر سنگ و بدون قطع هیچگونه درخت و حتی مصرف آب در استان بوشهر به چاپ رسیده است

کتابی با پودر سنگ و بدون قطع هیچگونه درخت و حتی مصرف آب در استان بوشهر به چاپ رسیده است

کتابی با پودر سنگ و بدون قطع هیچگونه درخت و حتی مصرف آب در استان بوشهر به چاپ رسیده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت کتاب اقتصاد محیط زیست ومنابع طبیعی باتدوین وترجمه انجمن مدیریت سبز ایران به همت شرکت پتروشیمی پارس مستقر در عسلویه  تهیه وبه چاپ رسیده است.

آقای دلشب افزود کاغذ این کتاب با پودرسنگ تهیه شده و برای چاپ آن هیچ درختی قطع نشده است. کاغذ سنگ نسل جدیدی از کاغذ است که درتهیه آن به جای چوب درختان ازپودرسنگ استفاده شده است.

وی گفت درمقایسه این نوع کاغذ با کاغذ تهیه شده از چوب درخت وکاغذ بازیافتی ، می توان گفت برای تهیه یک تن کاغذ  تعداد درخت قطع شده درکاغذ سنگ،صفر و در کاغذ چوب 20 درخت است.همچنین

میزان آب مصرفی درکاغذ سنگ ، صفر و در کاغذچوب 60 لیتر می باشد.