سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

کاهش 50 سانتی متراز سطح آب دردشتهای استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 50 سانتی متراز سطح آب دردشتهای استان بوشهر

کاهش 50 سانتی متراز سطح آب دردشتهای استان بوشهر

کاهش 50 سانتی متراز سطح آب دردشتهای استان بوشهر

 

مدیر مطالعات پایه، شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: با توجه به برداشت بی رویه منابع آب از آبخوان ها بطور متوسط سالانه حدود 50 سانتی متر تراز سطح آب در دشتهای این استان کاهش می یابد.

شباک افزود: بیشترین افت متوسط تراز سطح آب استان به ترتیب مربوط به دشت دهرود، بوشکان و دشت پلنگ با 125، 120 و 101 سانتی متر است.

وی ادامه داد: به منظور بررسی نوسانات سطح سفره های زیر زمینی 350 حلقه چاه مشاهده ای در استان بوشهر حفر و ماهانه بطور مستمر مورد اندازه گیری قرار می گیرند و تاکنون نیز پنج حلقه چاه مجهز به دستگاه دیتالاگر شده و اطلاعات آنها بصورت آنلاین دریافت و محاسبه می شود.

شباک اضافه کرد: نتیجه این ارزیابی ها منجر به آگاهی از میزان افت و کسری مخزن سفره ها و تهیه بیلان آبی شده و امکان مطالعه توسعه و بهره برداری یا ممنوعه کردن دشت ها را فراهم می کند.

وی گفت: همچنین مطالعات انجام گرفته و نتایج ارزیابی ها در تعیین سهم تخصیصی و برنامه ریزی آب نقشی مهم دارد.

مدیر مطالعات پایه، شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهارکرد: براساس نتایج مطالعات و بررسی ها هم اکنون بیشتر آبخوان های این استان در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

'دیتالاگر درون چاهی، دستگاهی الکترونیکی است که بمنظور تغییرات نوسانات سطح آب زیر زمینی در چاههای مشاهده ای نصب می شود.