جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

کاهش مصرف موادمخدر نیازمند توجه به اشتغال ،غنی سازی اوقات فراغت وآموزش - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش مصرف موادمخدر نیازمند توجه به اشتغال ،غنی سازی اوقات فراغت وآموزش

کاهش مصرف موادمخدر نیازمند توجه به اشتغال ،غنی سازی اوقات فراغت وآموزش

کاهش مصرف موادمخدر نیازمند توجه به اشتغال ،غنی سازی اوقات فراغت وآموزش

آقای سالاری استانداربوشهردرجلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان گفت:باتوجه به اینکه سن مصرف موادمخدرکاهش یافته ،بایدبرنامه های پیشگیرانه رادرمدارس ودانشگاه ها گسترش داد.

سرهنگ زرین ریس پلیس مبارزه باموادمخدراستان هم گفت:امسال درکنترل محورهای مواصلاتی وپاک سازی نقاط آلوده بیش از 3 تن و240کیلوگرم موادمخدرکشف ودوهزارنفردستگیرشده اند.

خانم پوربهی مدیرکل بهزیستی استان هم به فعالیت 15 مرکز ترک اعتیاددراستان اشاره کرد و گفت یک مرکز آن مختص بانوان ودرشهرستان تنگستان قراردارد.