جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کاهش مصرف خودسرانه دارو در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش مصرف خودسرانه دارو در بوشهر

دانلود

با اجرای فعالیت‌های پیشگیرانه، مسمومیت‌های دارویی و سموم و مصرف خودسرانه دارو در استان بوشهر کاهش‌یافته است.