سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی تکثیروپرورش ماهی سی باس دربوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه آموزشی تکثیروپرورش ماهی سی باس دربوشهر

کارگاه آموزشی تکثیروپرورش ماهی سی باس دربوشهر

کارگاه آموزشی تکثیروپرورش ماهی سی باس دربوشهر

صبح امروز باحضورکارشناسان شیلات وپرورش دهندگان آبزیان کارگاه آموزشی تکثیر وپرورش ماهی سی باس دربوشهربرگزارشد.

این گونه آبزی ازچندسال پیش درمرکز مداربسته شهرستان تنگستان پرورش داده می شد که امسال تولید آن به 240تن رسید.

مدیرکل شیلات استان می گوید:این ماهی قابلیت پرورش دراستخرهای خاکی،دریا ومراکزمداربسته رادارد.

آقای زنده بودی رشدسریع،مقاومت در برابرشوری،تحمل دمای زیادوداشتن امگا3راازمزایای این ماهی عنوان میکند.

وی افزود:شیلات این آمادگی راداردکه به متقاضیان کارگاه های تکثیر مجوز بدهد.

پائول هارویسن مدیربزرگترین شرکت تولیدکننده بچه ماهی سی باس دردنیاهم که برای انتقال تجربیاتش به بوشهرآمده بود استان بوشهرراازنظر آب وهوایی بسیارمناسب برای پرورش این نوع ماهی عنوان کرد.

وی گفت:باورود بچه ماهی ازخارج کشور،میتوان آن رادربوشهر به صورت گسترده پرورش داد.

ماهی سی باس درمدت زمان کوتاهی به وزن دلخواه میرسد ودارای ارزش غذایی زیادیست.