جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

چگونگی تجاری سازی آبزیان خلیج فارس - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

چگونگی تجاری سازی آبزیان خلیج فارس

چگونگی تجاری سازی آبزیان خلیج فارس


Loading the player...

دانلود

خلیج فارس یکی از بزرگ ترین پناهگاه‌های موجودات دریایی مانند مرجان‌ها، ماهی‌های تزئینی کوچک، ماهی‌های خوراکی و غیر خوراکی، صدف‌ها، حلزون‌ها، نرم تنان، شقایق‌های دریایی، اسفنج‌های دریایی، عروس‌های دریایی، لاک پشت‌ها، دلفین‌ها، کوسه ماهی‌ها و بسیاری از موجودات دریایی دیگر است. متخصصان محیط زیست، به دلیل نبود کارشناس و متخصص ویژه، هزینه‌های پژوهشی بالا و فقدان دانش کافی، گونه‌های مختلف جانوری پستاندار در خلیج فارس را در معرض خطر و آسیب می‌بینند. خشکسالی و وارد نشدن مواد مغذی به آب، موجب کوچک ماندن و رشد ناکافی برخی از آبزیان خلیج فارس شده‌است.