رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

چگونه دعا کنیم؟ / ادبِ دعا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چگونه دعا کنیم؟ / ادبِ دعا

دانلود

دعا از جمله خالصانه‌ ترین عبادت‌ها و پرستش‌های بندگان است. نیایش، درخواست بندگان از خداوند است که برخاسته از معرفت و درک توحید و ربوبیت الهی است.

تا انسان معرفت نداشته و توحید محض، کامل و تمام را درک نکرده باشد و از هر گونه شرک خود را پاک نکرده باشد، نمی‌تواند دست‌های نیایش را به سوی خدا بلند کند. از این رو می‌توان همه زیبایی‌های عبادت و پرستش را در نیایش یافت.

دعا بریدن از غیرخدا و همه اسباب هستی و پیوستن به غنای ذات الهی است. نیایش، دست‌های خالی فقر است که به سوی ذات غنی دراز شده و بدان پیوسته است. دعا، فرار انسان از همه چیز و درک اضطرار ذاتی به خداوند غنی حمید است. لذا دعا را نماد اخلاص و توحید و بندگی و زیباترین نمایش خضوع و خشوع دانسته و‌گریزان از دعا را بدترین بنده گفته‌اند.

ادب دعا این است که قبل از اینکه چیزی بخواهی از خدا تشکر کنی. ادب دعا این است که قبل از اینکه چیزی از خدا درخواست بکنی از خدا چیزهایی که داری را تشکر بکنی. و الّا بی‌ادبی است. دعای بی‌ادب هم که مستجاب نمی‌شود که. بی‌ادبی نیست تو قبل از اینکه بگویی ندارم،