جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

چهل برگ زرین سال 1371 و 1372 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چهل برگ زرین سال 1371 و 1372

دانلود

چهل برگ زرین برگ پانزدهم و شانزدهم

انقلاب اسلامی که چهل سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته ، حالا به بالندگی رسیده است.

در این مجال میخواهیم برگ هایی از دفتر خاطرات ساکنان استان دارالحماسه بوشهر را ، در سیر بالندگی ورق بزنیم.

 وقایعی که در سال ۱۳71 و سال ۱۳۷2 اتفاق افتاده را ورق میزند که در این سالها مراکز و موسسات آموزش عالی متعددی در

استان بوشهر بوجود آمده و چهره ی علمی و فرهنگی شایسته ای به این استان بخشیده است که در راس این مراکز دانشگاه

خلیج فارس بوشهر به عنوان اصلی ترین مرکز دانشگاهی  و پیشتاز توسعه علمی در استان به شمار میرود....