سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

چاپ 7 کتاب حاوی اسناد و مدارک تاریخی برای تاکید بر ایرانی بودن خلیج فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

چاپ 7 کتاب حاوی اسناد و مدارک تاریخی برای تاکید بر ایرانی بودن خلیج فارس

چاپ 7 کتاب حاوی اسناد و مدارک تاریخی برای تاکید بر ایرانی بودن خلیج فارس

چاپ 7 کتاب حاوی اسناد و مدارک تاریخی برای تاکید بر ایرانی بودن خلیج فارس

 

 

به گفته رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر از جمله این کتاب ها گزیده مقالات و اخبار در خصوص خلیج فارس بررسی تاریخی سیاسی اجتماعی بندر عباس وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی و خلیج فارس قلب جهان است.

آقای مشایخی همچنین از چاپ کتاب های خلیج فارس نامی برای همیشه خلیج فارس و بوشهر و ناخدا عباس دریانورد در بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر خبر داد.