جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

پیگیری مستمر و تاثیر گذار برای برگشت 240 هزار متر مربع زمین صدا و سیمای مرکز بوشهر» - نمایش محتوای خبر

 

 

پیگیری مستمر و تاثیر گذار برای برگشت 240 هزار متر مربع زمین صدا و سیمای مرکز بوشهر»

پیگیری مستمر و تاثیر گذار برای برگشت 240 هزار متر مربع زمین صدا و سیمای مرکز بوشهر»

پیگیری مستمر و تاثیر گذار برای برگشت 240 هزار متر مربع زمین صدا و سیمای مرکز بوشهر»
سید حسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: با پیگیری های مستمر و تاثیر گذار و اعلام ضرورت هم افزایی بین دستگاهی برای حفظ و حراست از بیت المال حکم قبلی قضایی لغو و در مرحله تجدید 240 هزار متر مربع از زمین های فرستنده رادیویی شهید خلیلی شهرستان دَیر به اموال رسانه ملی برگشت داده شد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره به اهمیت پیگیری و تعامل و برگذاری چندین جلسه با مسئولان قضایی استان گفت: ارزش این قطعه زمین که در منطقه شهری قرار گرفته است 500 میلیارد ریال برآورد شده است.