جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

پیشینه پنج هزارساله بوشهر تاریخ مکتوب دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

پیشینه پنج هزارساله بوشهر تاریخ مکتوب دارد

مدیر بنیاد  ایران شناسی شعبه بوشهر گفت در دوره قاجاریه بوشهر معتبرترین بندر ایران بود طوری که 10نمایندگی سیاسی کشورهای مختلف شامل هلند، انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان، عثمانی، امریکا، نروژ، سوئد و ایتالیا دراین بندر وجود داشت.
آقای مشایخی افزود هم اینک چهار هزار سند مربوط به دولت ها و شرکت های معتبر خارجی در آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر در حال نگهداری است.
وی گفت همچنین 33هزار جلد کتاب با محوریت ایران شناسی و عکس مشاهیر این استان دراین بنیاد درحال نگهداری است.