پژواک

پژواک


پژواک عنوان برنامه رادیویی است که مسایل شهری و مشکلات مردمی را انعکاس می دهد و به همراه گفتگوی تلفنی مسولان شهری در سراسر استان این مشکلات و گلوگاههای شهری را رفع و سهل می کند/.این برنامه رادیویی که تلفنهای مردمی همواره از مواد اصلی آن محسوب می شود از ابتدای بوجود آمدن مشکلات شهر یا روستا بررسیهای دقیق خود را شروع می کند و تا تا انتها که رفع مشکل مورد نظر است با مسولین مختلف در حوزه های مختلف در ارتباط خواهد بود/.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده:نگین کتویی زاده/سودابه حیدرپور

گزارشگر:آرش شبانکاره

گوینده علیزضا بحرانی

صدابردار:مهدی هدایت جو

دستیار تهیه:لاله چاشوری

 

تاریخ تولید: 1/1/1396