رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

پخش برنامه شبانگاهی شوچراغ از رادیو بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

پخش برنامه شبانگاهی شوچراغ از رادیو بوشهر

پخش برنامه شبانگاهی شوچراغ از رادیو بوشهر

پخش برنامه شبانگاهی شوچراغ از رادیو بوشهر

 برنامه شبانگاهی شو چراغ با محور فرهنگ ، هنر و ادبیات است ، شامل آیتم های متنوعی از جمله کارشناس- معرفی مشاهیر استان- بسته صوتی فرهنگ عامه – گزارش مردمی و موسیقی که تهیه کنندگی آن را مختار فیاض بر عهده دارد.