جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پایانه‌های صادرات نفت خام خارگ به پیشرفته‌ترین سیستم‌های اندازه‌گیری مجهز شد‌ - نمایش محتوای خبر

 

 

پایانه‌های صادرات نفت خام خارگ به پیشرفته‌ترین سیستم‌های اندازه‌گیری مجهز شد‌

پایانه‌های صادرات نفت خام خارگ به پیشرفته‌ترین سیستم‌های اندازه‌گیری مجهز شد‌

پایانه‌های صادرات نفت خام خارگبه پیشرفته‌ترین سیستم‌های اندازه‌گیری مجهز شد‌