سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

ویژه برنامه های صدادر نوروز 97 - نمایش محتوای صدا

 

 

ویژه برنامه های صدادر نوروز 97

شناسه : 353665598

برنامه بهار بوشهر در دو نوبت صبح از ساعت 10 الی 12:30 و عصرها18:۳۰  الی ۲۱ بر روی انتن صدای بوشهر خواهد رفت ،به استثناء روز 29 و یکم فروردین که صبح این برنامه از ساعت 9 الی 11:30و عصر از ساعت 17 الی  20:30 تقدیم شنوندگان میشود.

این برنامه هرروز توسط یک تهیه کننده به مدت 30دقیقه در یکی از شهرستان های استان بوشهر تهیه و تولید میگردد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان                    گوینده                   گزارشگر

29 اسفند:رفیعی نجات       خرمایی             شبانکاره

یک فروردین:قائدپوری      فیروزی             شبانکاره

دوم فروردین : حیدرپور     احمد زاده          شبانکاره

سوم فروردین : موسوی       حسینی        رضایی

چهارم فروردین :زارعی       محمدی         رضایی

پنجم فروردین : حیدری        طالب پور      رضایی

ششم فروردین :اخدر           احمد زاده      آذربان

هفتم فروردین :ذبیحی             طالب پور        آذربان

هشتم فروردین:سعید محمدی        آبزن            آذربان

نهم فروردین :کتوءی زاده        محمدی         شبانکاره

دهم فروردین:محمدیان             مهیمنی       شبانکاره

یازدهم فروردین : بهرام نژاد       بهرام نژاد       شبانکاره

دوازدهم فروردین :فیاض         بحرانی       رضایی

سیزدهم فروردین: محمدی      خرمایی         آذربان

 

تاریخ تولید: 1396