جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ویژه برنامه های سفر ریاست محترم جمهور از صدا و سیمای مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

ویژه برنامه های سفر ریاست محترم جمهور از صدا و سیمای مرکز بوشهر

سفر ریاست محترم جمهور

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر برنامه های چشم انداز شمیم خدمت و گزارش سفر ریاست جمهور ویژه برنامه های سیمای

مرکز بوشهر بمناسبت سفر دکتر روحانی به استان بوشهر خواهند بود. این برنامه ها از شنبه شب به روی آنتن خواهند رفت بر پایه این گزارش برنامه

شمیم خدمت در روز سفر رئیس جمهور محترم و هئیت همراه به طور ویژه از ساعت 8 صبح آغاز و تا 23 ادامه خواهد داشت. این برنامه شامل گزارش

های مردمی سرود- تصاویر بازدید و دیدارهای رئیس جمهور کلام مجری و ... خواهد بود. در روزهای قبل از سفر هم در برنامه های دیگر به

فراخور به این موضوع خواهند پرداخت. همچنین واحد اطلاعات و اخبار هم در تمامی بخشهای خبری و ارتباط با بخش های شبکه های سراسری و

شبکه خبر به این مهم خواهد پرداخت. صدای مرکز بوشهر هم با ویژه برنامه های قبل و حین سفر با بخشهای متنوع از آنتن شبکه استانی صدا با

شنوندگان خواهد بود.