سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

وقت مسابقه - نمایش محتوای صدا

 

 

وقت مسابقه

شناسه : 346382079

وقت مسابقه عنوان برنامه ای است که هر روز هفته غیر از روزهای تعطیل از رادیو بوشهر ساعت 09:15 پخش می شود و علاقمندان بسیاری دارد/این برنامه فرهنگی و آموزشی است که اطلاعات مفیدی را در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی،تاریخی ،ورزشی،اقتصادی،کودک و خانواده ،و جغرافیایی همچنین جاذبه های تاریخی و گردشگری به شنونداگان منتقل می کند/

ساختار این برنامه ترکیبی است و دو نفر شرکت کننده از طریق ارتباط تلفنی توسط گوینده یا مجری برنامه مورد پرسش در زمینه های مختلف استان قرار می گیرند و برای هر بخش امتیازهایی کسب می کنند که در پایان برنامه از این طریق برنده مسابقه مشخص می شود/.

تهیه کننده و نویسنده برنامه:سیده فرخنده موسوی

گوینده:ایلا احمدزاده

Loading the player...
عوامل تولید:

وقت مسابقه عنوان برنامه ای است که هر روز هفته غیر از روزهای تعطیل از رادیو بوشهر ساعت 09:15 پخش می شود و علاقمندان بسیاری دارد/این برنامه فرهنگی و آموزشی است که اطلاعات مفیدی را در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی،تاریخی ،ورزشی،اقتصادی،کودک و خانواده ،و جغرافیایی همچنین جاذبه های تاریخی و گردشگری به شنونداگان منتقل می کند/

ساختار این برنامه ترکیبی است و دو نفر شرکت کننده از طریق ارتباط تلفنی توسط گوینده یا مجری برنامه مورد پرسش در زمینه های مختلف استان قرار می گیرند و برای هر بخش امتیازهایی کسب می کنند که در پایان برنامه از این طریق برنده مسابقه مشخص می شود/.

تهیه کننده و نویسنده برنامه:سیده فرخنده موسوی

گوینده:ایلا احمدزاده

تاریخ تولید: 2/1/96