سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

وضعیت قرمز اغتشاشات... - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

وضعیت قرمز اغتشاشات...

دانلود

وضعیت قرمز اغتشاشات، پس از وضعیت سفید آب

علیرغم نتیجه دادن تلاش ها برای جاری شدن آب در رودخانه کرخه و رسیدن آب کافی به شهرای سوسنگرد و بستان اما اغتشاشگران خواب های دیگری برای مردم دیده اند...