رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

وزش باد و بارش هاي پراكنده از امروز تا جمعه - نمایش محتوای خبر

 

 

وزش باد و بارش هاي پراكنده از امروز تا جمعه

مديركل هواشناسي استان گفت به علت عبور متناوب امواج كوتاه و كم دامنه ناپايداري هاي جوي در استان افزايش مي يابد و آسمان در اين مدت ابري گاهي همراه با بارش هاي پراكنده باران به ويژه در قسمت هاي شمالي و مركزي استان خواهد بود.

آقاي شفي خدايي افزود از بعدازظهر فردا تا جمعه به علت وزش باد به نسبت شديد جنوب شرقي قسمت هاي شمالي و مركزي خليج فارس مواج مي شود.

وي اضافه كرد اوايل هفته آينده هم  با افزايش سرعت وزش باد شمال غربي خليج فارس به ويژه قسمت هاي مركزي و جنوبي به شدت مواج خواهدبود كه پيش بيني مي شود اين شرايط تا اواسط هفته آينده ادامه يابد.

ضمن اين كه دماي هوا نيز به طور محسوس كاهش خواهد يافت.