سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقل شد - نمایش محتوای خبر

 

 

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقل شد

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقل شد

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مستقل شد

دکتر علیرضا رئیسی روز سه شنبه درنشست با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: وجود هیات ممیزه بیانگر اعتماد مدیریتی به دانشگاه در حد اعلاست وبدون نیاز به نظر وزارتخانه می توان در موارد مشخص شده اقدام کرد.
وی اضافه کرد: این به معنای رشد، قابلیت اعتماد و قدرت تصمیم گیری در زمینه موضوع های مهم اداره دانشگاه در حوزه آموزش است.
رئیسی اظهار کرد: هیات ممیزه در هر دانشگاه وظیفه تدوین استراتژی رشد کیفی علمی استادان دانشگاه و ارتقای آنان در مرتبه های مختلف از مربی به استاد یاری از استاد یاری به دانشیاری و استادی را به عهده دارد.
وی بیان کرد: همچنین تبدیل وضعیت از پیمانی به استخدامی و استخدام قطعی برای استادان و برخورد با پدیده رکود علمی استادان از دیگر وظایف هیات ممیزه در دانشگاه است.
وی یادآور شد: این وظایف هیات ممیزه تا پیش از این در هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت انجام می شد و بتازگی این مجوز به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سپرده شده است.
رئیسی افزود: با توجه به شرایط تلاش می شود درآینده خیلی نزدیک جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سطح کشور از 3 به 2 ارتقا یابد.
وی بیان کرد: رسیدن به این جایگاه با داشتن اعضای هیات علمی موثر امکان پذیر است و وظیفه ما حرکت در این راستا است.
رئیسی تاکید کرد: نگاه حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دستیابی به موفقیت است و برای رسیدن به این نوع نگاه هرعضو هیات علمی باید تلاش کند.
وی افزود: مقایسه با دانشگاههای دیگر به لحاظ استانداردها از لحاظ اینکه آنها چقدر کار می کنند و چگونه خوب است ولی اگر تنها به این بسنده کرد که فلان دانشگاه چه دارد؟ درست نیست.
رئیسی اظهار کرد: هر عضو هیات علمی باید این امکان را داشته باشد که کار جدید و جبهه جدیدی از توسعه را در دانشگاه ایجاد کند.
وی اظهار کرد: اگر قراراست بعنوان دانشگاه نسل سوم و کارآفرین کار و حرکت کرد، هیات علمی دراین زمینه باید تلاش مضاعفی داشته باشد.
رئیس اداره امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اعضای هیات علمی در دانشگاه تافته جدا بافته ای از این مملکت نیستند و دارای مسائل و مشکلاتی هستند.
سید علی حسینی افزود: کمبود اعضای هیات علمی، نبود تشکیلات در توسعه کمی، توسعه نامتوازنی که سالها بر دانشگاهها حاکم بوده و امروز ما توان پاسخ به آن نیازها را نداریم و کیفی کردن دانشگاهها ازخواسته ها و نیازهای اعضای هیات علمی در سطح کشور است.
وی اظهارکرد: براساس برنامه شششم توسعه شاخص مطلوب در جمعیت استاد به دانشجو باید یک به 24 باشد که در زمان حاضر یک به 11 است.
حسینی بیان کرد: ارتقای سطح فناوری و پژوهش باید از ویژگیهای استادان دانشگاه باشد و اعضای هیات علمی به لحاظ آموزش، پژوهش و فناوری باید تقویت شوند.
وی یادآور شد: استادان دانشگاه باید در کنار کار موظفی و تکلیفی به امر پژوهش و فناوری بپردازند.