جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

هوای بندگی - نمایش محتوای صدا

 

 

هوای بندگی

شناسه : 359599988

ای آن که یاد او برای یاد کنندگان، موجب شرافت است وای که طاعت او برای فرمان برادران، وسیله نجات است، دلهای ما را به یاد خود، از یاد هر چیزی و زبان های ما را به شکر خویش از هرگونه سپاسی و اعضای ما را به طاعت خود از هر طاعت دیگری مشغول فرما.

پس اگر برای ما فراغتی مقدر کرده ای، آن را بسلامتی [از آفات] قرار ده که در آن حال، گناهی ما را در نیابد و خستگی و ملالی به ما نرسد تا این که نویسندگان اعمال بد یا نامه سفید، از یاد بدی های ما برگردند و کاتبان کردارهای نیک، به آنچه از حسنات ما نوشته اند، شادمان گردند.

این برنامه  که به مناجات و راز و نیاز در صبح میپدازد هر روز ساعت 4:50 به مدت 40دقیقه  از صدای مرکز بوشهر پخش می شود.

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سعید محمدی

نویسنده: سعید محمدی

گوینده : ایلا احمد زاده

تاریخ تولید: 1398