جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

هنر پایدار،هنر ناپایدار در نمایش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

هنر پایدار،هنر ناپایدار در نمایش

در ادامه معرفی کتب و نوشتارهای مربوط به حوزه های مختلف و موضوعات مرتبط با استانمان بوشهر اینباردر دایره گسترده هنر و نمایش صحنه که جایگاه ویژه و مهمی بین اهالی فرهنگ و هنر استان دارد کتاب:

  هنر پایدار،هنر ناپایدار در نمایش(مجموعه مقالات ویژه تئاتر) دفتر اول

مولف و گردآورنده:حسین دهقانی

موضوع:فرهنگ عامه